Menu Zamknij
KONKURENCYJNE CENY
KURSY KATEGORII A, A1, B
JAZDY DOSZKALAJĄCE
ELASTYCZNE GODZINY KURSÓW
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

Zapisy na kurs

Przy zapisywaniu się na kurs nauki jazdy do Ośrodka Szkolenia Kierowców musimy mieć ukończone 18 lat, najwcześniej możemy zapisać się na 3 miesiące przed osiągnięciem pełnoletności.

Przed rozpoczęciem kursu należy udać się do wydziału komunikacji (odpowiedniego dla naszego miejsca zamieszkania), aby uzyskać profil kandydata na kierowcę (PKK). Następnie z numerem PKK i numerem PESEL zgłaszamy się do Ośrodka Szkolenia Kierowców.

Aby uzyskać profil PKK  należy zgromadzić następujące dokumenty:

 • 1. wniosek o wydanie prawa jazdy
 • 2. badania lekarskie
 • 3.wyraźna, kolorowa fotografia 3,5×4,5cm (taka sama jak do dowodu osobistego)
 • dowód osobisty, w wypadku osób poniżej 18 roku życia zaświadczenie o zameldowaniu pobrane przez rodziców w urzędzie miasta lub gminy (do okazania w Wydziale Komunikacji) – koszt zaświadczenia 17 zł
 • 4. oświadczenie/zgoda rodziców lub opiekunów (osoby poniżej 18 roku życia)

Oferujemy pomoc w zebraniu odpowiednich dokumentów do uzyskania Profilu PKK. Gdy już otrzymasz numer PKK zgłaszasz się bezpośrednio do nas i rozpoczynasz kurs.

 

Wykłady – teoretyczna część kursu, 30 godzin lekcyjnych (30 x 45 min.)

 

Wykłady – część teoretyczna kursu, obejmują 30 godzin lekcyjnych (45 minut) i trwają od 2 do 4 tygodni.  Na zajęciach prowadzonych przez instruktora wykładowcę kursant zapoznaje się ze wszystkimi zasadami i przepisami ruchu drogowego.

Tematyka zajęć:

 • 1. Podstawowe pojęcia związane z ruchem drogowym takie jak: droga, jezdnia, pasy ruchu, pobocze, droga publiczna, droga wewnętrzna, droga z pierwszeństwem i podporządkowana itd.
 • 2. Ruch drogowy zasady ogólne: uczestnik ruchu, szczególna ostrożność, zasada ograniczonego zaufania.
 • 3. Ruch pojazdów: włączanie się do ruchu, prędkość i hamowanie, wymijanie, omijanie, cofanie, wyprzedzanie, zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu, zawracanie, przecinanie się kierunków ruchu, pierwszeństwo przejazdu, typy skrzyżowań, zachowanie wobec innych uczestników ruchu, zatrzymanie i postój, wypadki i holowanie, używanie świateł.
 • 4. Kontrola ruchu drogowego: uprawnienia Policji i sposób zachowania się kierującego w przypadku kontroli.
 • 5. Użytkowanie i wyposażenie pojazdu: wymagane dokumenty, obowiązki kierującego.
 • 6. Technika kierowania, obsługa pojazdu, lampki sygnalizacyjne.
 • 7. Pierwsza pomoc przedlekarska: szkolenie z udzielania pierwszej pomocy.

* Szczegółowe zasady dotyczące szkolenia zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury.

 

Nauka Jazdy – część praktyczna kursu, 30 godzin zegarowych (30 x 60 min.)

 

W ramach zajęć praktycznych kursant zapoznaje się z zasadami i technikami prowadzenia pojazdu mechanicznego. Przebieg kursu nie jest zależny jedynie od instruktora. Jest ściśle związany z wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury.

Kurs podstawowy obejmuje 30 jazd (60 minutowych) bez jakichkolwiek ograniczeń (np. kilometrów) – istnieje możliwość rozpoczęcia i zakończenia jazdy w miejscu wskazanym przez kursanta (np. pod szkołą, zakładem pracy).

 

Państwowy egzamin teoretyczny

Pytania i odpowiedzi zawarte w teście, obowiązujące na egzaminie teoretycznym na prawo jazdy, opracowało Ministerstwo Infrastruktury na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskania uprawnień przez kierujących pojazdami.

Po dostarczeniu naszych dokumentów do PORD, ustalamy termin egzaminu teoretycznego i praktycznego. Przed przystąpieniem do egzaminu egzaminator sprawdza naszą tożsamość na podstawie dowodu osobistego. Egzamin teoretyczny ma formę testu i przeprowadzany jest przy pomocy komputera wyposażonego w specjalną konsolę dotykową, umożliwiającą obsługę programu.

 

Przed rozpoczęciem egzaminu egzaminator wyjaśnia zasady testu i działania konsoli dotykowej, wtedy mamy możliwość sprawdzenia sprzętu.

Komputer losowo wybiera 18 pytań z puli 490, każde ma trzy odpowiedzi: A, B, C, przy czym poprawne mogą być wszystkie lub dwa lub jedno. Zaznacza się wszystkie prawidłowe odpowiedzi. Do każdego pytania można się cofnąć i je poprawić. Czas na rozwiązanie testu to 25 minut. Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania a przed upływem czasu można zakończyć test. Test uznaje się za pozytywnie rozwiązany jeśli udzielimy przynajmniej 16 poprawnych odpowiedzi w czasie do 25 min.

Po zakończeniu testu egzaminator sprawdza wynik testu, jeśli jest pozytywny najczęściej tego samego dnia przeprowadzany jest egzamin praktyczny. Jeśli wynik jest negatywny ustalamy następny termin egzaminu teoretycznego w Biurze Obsługi Klienta PORD, oraz dokonujemy opłaty za ten egzamin.

Wynik egzaminu teoretycznego jest ważny przez 6 miesięcy.

 

Państwowy egzamin praktyczny

Egzamin praktyczny składa się z dwóch części: zadań realizowanych na placu manewrowym i jazdy w mieście. Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest uzyskanie przez nas pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego, przy czym od dnia uzyskania tego wyniku nie może upłynąć okres dłuższy niż 6 miesięcy. Po pozytywnym zaliczeniu części egzaminu odbywającej się na placu manewrowym, następuje sprawdzenie umiejętności kandydata na kierowcę w ruchu drogowym.

 

Naruszenia przepisów ruchu drogowego skutkujące przerwaniem egzaminu:

 • 1. Kolizja drogowa.
 • 2. Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym.
 • 3. Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi.
 • 4. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu.
 • 5. Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd.
 • 6. Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwieniu jej przejścia.
 • 7. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania.
 • 8. Niezastosowanie się do: – sygnałów świetlnych, – sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym, – sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego.
 • 9. Niezastosowanie się do znaków: – “zakaz wjazdu”, – “zakaz ruchu w obu kierunkach”, – “zakaz skręcania w lewo”, – “zakaz skręcania w prawo”, – “nakaz jazdy….”, – “linia podwójna ciągła”.
 • 10. Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu: – na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej, – na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu, – pojazdom szynowym, – rowerzystom, – podczas zmiany pasa ruchu, – w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze, – podczas włączania się do ruchu, – podczas cofania.
 • 11. Naruszenie zakazu zawracania.
 • 12. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km/h.
 • 13. Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania.
 • 14. Naruszenie zakazu wyprzedzania: – na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi, – przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia, – na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi, – na skrzyżowaniach, – na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi, – na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi.
 • 15. Niezastosowanie się do znaku zakaz wyprzedzania.
 • 16. Wyprzedzanie z niewłaściwej strony.

Opłaty za egzaminy państwowe

Opłaty za egzamin:

 • pełny egzamin (testy/jazda) – 170 zł (30 zł/140 zł*),
 • egzamin teoretyczny – 30 zł,
 • egzamin praktyczny – 140 zł*.

* opłatę zwiększa się o 50% , gdy na wniosek osoby egzaminowanej w sprawdzeniu kwalifikacji bierze udział dodatkowo egzaminator nadzorujący.

 

Wyślij Wiadomość