Menu Zamknij
KONKURENCYJNE CENY
KURSY KATEGORII A, A1, B
JAZDY DOSZKALAJĄCE
ELASTYCZNE GODZINY KURSÓW
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider
 1. Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego.
 2. Jazda drogami dwukierunkowymi jedno- i dwujezdniowymi:
  1. o rożnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu,
  2. posiadających odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości..Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych
 3. Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu.
 4. Przejazd przez skrzyżowania:
  1. równorzędne (trzy- i czterowlotowe),
  2. oznakowanie znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znaki A7, B20, D1 oraz w połączeniu z tabliczkami T6a i C),
  3. z sygnalizacją świetlną,
  4. na których ruch odbywa się wokół wyspy,
  5. dwupoziomowe (wjazd i zjazd) – dotyczy miast posiadających przejazd kolejowy lub skrzyżowanie dwupoziomowe położone w odległości nie większej niż 2,5 km od placu manewrowego ośrodka egzaminowania.
 5. Przejazd przez przejścia dla pieszych.
 6. Wykonanie jednego z trzech manewrów:
  1. Parkowanie prostopadłe – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy).
   1. miejsce do prakowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminacyjnej,
   2. po zaparkowaniu musi być mozliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu),
   3. parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego.
  1. Parkowanie skośne – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jednak korekta toru jazdy)
   1. miejsce do pakowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej,
   2. po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu),
   3. parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego.
  1. Parkowanie równoległe pomiędzy dwoma pojazdami manewr jest wykonywany jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do prakowania – wjazd tyłem wyjazd przodem (możliwa jedna korekta toru jazdy)
   1. miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej,
   2. długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około 2 krotność długości pojazdu egzaminacyjnego,
   3. w trakcie wykonywania manewru możliwa jest jedna korekta toru jazdy,
   4. po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
   5. w przypadku kiedy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik.
Wyślij Wiadomość